Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir Enerji, güneş ışığı, rüzgar ve yağmur gibi doğal ve ekolojik süreçlerle yenilenen enerji kaynağıdır. Yenilenebilir enerji, genellikle sürdürülebilir enerji olarak da adlandırılır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Sürdürülebilir olarak da adlandırılan yenilenebilir enerji kaynakları, kendilerini doğal olarak yenileyen enerji kaynaklarıdır. Tipik örnekler; güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve biyokütledir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynaklarının çoğu doğrudan veya dolaylı olarak güneş veya güneş enerjisi ile bağlantılıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları veya konvansiyonel olmayan enerji kaynakları arasında güneş ışığı, rüzgar, su ve biyokütle (yakacak odun, hayvan atıkları, mahsul artıkları, tarımsal atıklar, şehirlerden ve kasabalardan gelen organik atıklar) bulunur. 

Güneşten alınan enerjiye güneş enerjisi, sudan elde edilen enerjiye hidroelektrik enerjisi ve yer altı sıcak su kaynaklarından veya doğal gayzerlerden elde edilen enerjiye jeotermal enerji denir. Gelgit enerjisi, denizlerin ve okyanusların dalgalarından ve gelgitlerinden elde edilir. Biyoenerji, biyokütle olarak bilinen organik maddeden üretilen elektrik ve gazı ifade eder. Bu, bitki ve keresteden tarıma kadar her şey olabilir.

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları

Yenilenemez enerji kaynakları

Yenilenemez enerji kaynakları, daha hızlı tüketilen kaynaklardır. Yenilenemeyen enerji kaynakları, nükleer enerjinin yanı sıra kömür, ham petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtları içerir. Bu enerji kaynaklarının sınırlı bir kaynağı vardır ve genellikle çevreye zarar verir.

Yenilenebilir enerji kaynakları, nispeten kısa bir zaman ölçeğinde doğal olarak yenilenen kaynaklardır. Yenilenebilir enerji kaynakları güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal enerjiyi içerir. Ayrıca biyokütle ve hidrojen yakıtlarını da içerirler. Bu enerji kaynakları sürdürülebilirdir ve fosil yakıtlardan daha az sera gazı emisyonu üretir.

Enerji Kaynaklarının Sınıflandırılması

Sürdürülebilir Enerji Kaynakları:

 • Güneş Enerjisi
 • Rüzgar Enerjisi
 • Hidroelektrik
 • Gelgit, dalga ve okyanus Enerjisi
 • Jeotermal Enerji
 • Biyoenerji

Yenilenemez Enerji Kaynakları:

 • Kömür
 • Petrol
 • Doğal gaz
 • Kaya gazı
 • Nükleer Enerji

Yenilenebilir Enerjinin Faydaları

Yenilenebilir enerji kullanımının, sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve fosil yakıt pazarlarına (özellikle petrol ve gaz) bağımlılığın azaltılması dahil olmak üzere birçok potansiyel faydası vardır.

Sonuç

Son olarak, bu yazıda biraz iyileştirme olmasını istiyorsanız yorumlar kısmından bize bildirebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu