Üretim Yönetimi Nedir? Anlamı, Tanımı ve Özellikleri

Üretim yönetimi kavramı; Üretim için üretim yönetimi, yöneticilerin üretimi kontrol etmelerine ve iş hedefleri doğrultusunda en düşük maliyetli, en yüksek kalitede nihai ürünleri teslim etmelerine olanak tanıyan tekniklerin ve yöntemlerin sistemli bir şekilde uygulanmasıdır.

Üretim Yönetimi Nedir?

Üretim yönetimi, üretim ve yönetim olmak üzere iki kelimeden oluşur. ”Üretim”, hammaddelerin bitmiş ürünlere dönüştürülmesi sürecini ifade ederken, ”Yönetim”, istenen sonuçları elde etmek için fiziksel ve insan kaynaklarını kullanma sürecini ifade eder. Dolayısıyla ”Üretim Yönetimi”, üretimle ilgili faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi, koordine edilmesi ve kontrol edilmesi sürecidir.

Üretim Yönetimi Tanım

Üretim yönetimini tanımlamak için kullanılan kavramlar:

  • Üretim yönetimi, malzemelerin üretilmiş ürünlere dönüştürülmesinden sorumlu olan bir işletmenin operasyonlarının etkili bir şekilde planlanması ve düzenlenmesi sürecidir.
  • Bir imalat organizasyonunda üretim, bazı fiziksel amaçların insan, malzeme ve ekipman kullanılarak elde edilmesidir.
  • Üretim yönetimi, bir işletmenin malzemeleri üretilmiş ürünlere dönüştürmekten sorumlu olan faaliyetlerinin etkin bir şekilde planlanması ve düzenlenmesi sürecidir.”

Üretim yönetiminin önemi nedir?

Üretim yönetiminin temel amacı, müşterilerin mallarla ilgili maksimum memnuniyetini sağlamaktır. Örneğin, Minimum maliyetle optimum üretimin bir sonucu olarak, tüketiciler düşük fiyatlarla kaliteli mallar elde etmektedir.

Üretim Yönetiminin özellikleri

  1. Üretim Müdürlüğü, diğer faaliyetlerin bağlı olduğu Genel Müdürlüğün temel ve ana dalıdır.
  2. Üretim yönetimi, satın alma, satış, finans ve pazarlama gibi işletmenin diğer faaliyetleriyle yakından bağlantılıdır.
  3. Üretim yönetimi alanı, üretim faaliyetlerinin yanı sıra üretimin yardımcı faaliyetlerini, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, fonksiyonel araştırma, tasarım vb. İçerdiği için çok geniştir.
  4. Üretim yönetimi hem bir sanat hem de bilimdir. Sanat yapmayı öğretir ve bilim bilmeyi öğretir. Bilim nedenini açıklar ve sanat pratik tarafı sunar. Üretim yönetimi her ikisini de yapar. Yani hem bilim hem de sanattır.
  5. Üretim yönetimi, sürekli yeni değişikliklerin görüldüğü dinamik bir süreçtir.
  6. Mühendislik, matematik, psikoloji, davranış bilimi vb. alanlardan etkilendiği için üretim yönetimine yaklaşım disiplinler arasıdır.
  7. Üretim yönetimi, modern otomatik teknikler standardizasyon, çeşitlendirme, bilgisayarlar vb.’nin kullanıldığı özel bir çalışmadır.

Bu nedenle, üretim yönetimi bir girişimci için diğer herhangi bir disiplin kadar önemlidir. Üretimin yönetimi için girişimci, başta üretim planlama, kontrol, kalite kontrol, yöntem, analiz, makine, malzeme taşıma, iş ölçümü, stok kontrolü ve depolama gibi birçok önemli işlevi yerine getirir.

Sonuç

Sonuç olarak, üretim yönetimi, şirketin üretim stratejisini uygulamak için fiziksel malzeme ve stokların yanı sıra tasarım özelliklerine, ekipman kullanımına, performansa ve işçiliğe bağlı kalmayı içerir.

Önerilen Kaynaklar:

Arz ve Talep Nedir?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu