Pazar Bölümlendirmesi Nedir? Tanımı, Önemi ve Türleri

Günümüz rekabetçi iş dünyasında, birçok şirket benzer ürün ve hizmetleri sunarak tüketicilerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Bu nedenle, doğru pazarlama stratejilerini geliştirmek ve farklılaşmak büyük önem taşıyor. İşte bu noktada, pazar bölümlendirmesi devreye giriyor.

Pazar bölümlendirmesi, hedef pazarın belirlenmesi ve bu pazarı farklı özelliklere göre segmentlere ayırarak daha etkili pazarlama stratejileri oluşturmayı hedefleyen bir stratejidir. Bu makalede, pazar bölümlendirmesi kavramı üzerinde durarak, işletmelerin pazarlama stratejilerini nasıl geliştirebileceklerine dair bilgiler sunacağız.

Pazar Bölümlendirmesi Nedir?

Pazar bölümlendirmesi, hedef pazarın belirlenmesi ve bu pazarın farklı özelliklerine göre segmentlere ayrılmasıdır. Bu bölümlendirme, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini daha iyi anlamak ve pazarlama faaliyetlerini bu ihtiyaç ve isteklere göre şekillendirmek için kullanılır.

Pazar Bölümlendirmesi Neden Önemlidir?

Pazar bölümlendirmesi aşağıdaki önemli nedenlerden dolayı büyük bir öneme sahiptir:

 1. Müşterilerin ihtiyaç ve isteklerine doğru şekilde yanıt vermek için gereklidir.
 2. Pazarlama faaliyetlerini daha etkili hale getirerek, maliyetleri düşürür ve gelirleri artırır.
 3. Farklı segmentlerdeki müşterilere özel stratejiler geliştirerek, müşteri memnuniyeti artırılır ve müşterilerin sadakati sağlanır.
 4. Rekabet avantajı sağlayarak, şirketlerin rakiplerinden ayrışmasına yardımcı olur.
 5. Pazar payını artırarak, şirketlerin büyümesine katkı sağlar.
 6. Doğru pazar bölümlendirmesi stratejileri, şirketlerin daha iyi bir müşteri portföyü oluşturmasına ve daha sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmasına yardımcı olur.
 7. Pazar bölümlendirmesi, şirketlerin müşterileri daha iyi anlamasına ve onlarla daha iyi bir etkileşim kurmasına olanak tanır.

Pazar Bölümlendirme Türleri Nelerdir?

Pazar bölümlendirme türleri şunlardır:

 1. Coğrafi Bölümlendirme: Belirli bir coğrafi bölgedeki tüketicilerin benzer özelliklerine göre bölümlendirme yapılır. Örneğin, şehir, bölge, ülke gibi coğrafi kriterlere göre bölümlendirme yapılabilir.
 2. Demografik Bölümlendirme: Tüketicilerin yaş, cinsiyet, eğitim, gelir, medeni durum gibi demografik özelliklerine göre bölümlendirme yapılır. Bu yöntem, genellikle tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
 3. Psikografik Bölümlendirme: Tüketicilerin kişilik, değerler, ilgi alanları, yaşam tarzları gibi psikolojik özelliklerine göre bölümlendirme yapılır. Bu yöntem, tüketicilerin davranışlarını anlama ve belirli bir marka veya ürüne daha fazla bağlanma potansiyelini artırma konusunda çok etkilidir.
 4. Davranışsal Bölümlendirme: Tüketicilerin satın alma davranışlarına göre bölümlendirme yapılır. Örneğin, belirli bir ürün veya hizmete sık sık talep eden tüketiciler, belirli bir fiyat noktasında satın alma yapan tüketiciler veya belirli bir zaman aralığında satın alan tüketiciler gibi.

Pazar bölümlendirmesi, yukarıdaki yöntemlerin bir veya daha fazlasının kullanılmasıyla yapılabilir ve şirketlerin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre farklılık gösterebilir.

Pazar Bölümlendirmesi Ne Amaçla Yapılır?

Pazar bölümlendirmesi aşağıdaki amaçlarla yapılır:

 1. Tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini daha iyi anlamak.
 2. Pazarlama faaliyetlerini tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerine göre şekillendirmek.
 3. Küçük ve özel hedef kitlelere daha doğru mesajlar iletmek.
 4. Müşteri memnuniyetini artırmak.
 5. Farklı segmentlerdeki müşterilere özel stratejiler geliştirmek.
 6. Müşterilerin daha doğru bir şekilde hedeflenmesini sağlamak.
 7. Ürün ve hizmetlerin daha etkili bir şekilde pazarlanmasını sağlamak.
 8. Rekabet avantajını artırmak.
 9. Pazar payını büyütmek.

Pazar Bölümlendirmesi Nasıl yapılır?

Pazar bölümlendirmesi yapmak, tüketicilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve onlara daha uygun ürünler ve hizmetler sunmak için önemli bir adımdır. İşte pazar bölümlendirmesi yapmak için aşama aşama izlenebilecek yöntemler:

 1. Pazar Araştırması: Öncelikle, hedef pazarınızı belirleyin ve bu pazarın ihtiyaçlarını ve davranışlarını araştırın. Bu araştırma, tüketicilerin kim olduğunu, ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak için yapılır.
 2. Pazarı Bölümlere Ayırma: Pazar araştırmasından elde edilen verileri kullanarak, farklı tüketicilerin ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına, yaşlarına, cinsiyetlerine, coğrafi konumlarına ve diğer demografik özelliklerine göre pazarı bölümlere ayırın.
 3. Pazar Bölümleri Hakkında Bilgi Toplama: Her pazar bölümü hakkında daha fazla bilgi toplamak için tüketicilerle iletişime geçin ve onların ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için anketler veya odak grupları düzenleyin.
 4. Pazar Bölümlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Geliştirme: Her pazar bölümü için özel pazarlama stratejileri geliştirin. Örneğin, bir pazar bölümüne yönelik reklam kampanyaları düzenleyin veya diğer pazar bölümleri için farklı ürün tasarımları yapın.
 5. Pazar Bölümleri için Ürün ve Hizmetler Sunma: Her pazar bölümüne uygun ürünler ve hizmetler sunun. Bu, müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak ve müşteri memnuniyetini artıracaktır.
 6. Pazar Bölümleri Performansını İzleme: Her pazar bölümü için performans göstergeleri belirleyin ve performanslarını düzenli olarak izleyin. Bu, her pazar bölümünün performansını takip etmenize ve ihtiyaçlarını ve tercihlerini daha iyi anlamak için veri toplamanıza yardımcı olur.

Pazar bölümlendirmesi yapmak, şirketlerin tüketicilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına ve onlara daha iyi hizmetler sunmalarına yardımcı olur. Bu nedenle, şirketlerin pazarlama stratejilerini geliştirirken pazar bölümlendirmesi yapmaları önemlidir.

Pazar Bölümlendirmesi Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Pazar bölümlendirmesi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı faktörler vardır:

 1. Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlamak: Pazar bölümlendirmesi yaparken müşteri ihtiyaçlarının doğru bir şekilde anlaşılması önemlidir. Bu sayede her pazar segmentinin ihtiyaçlarına uygun bir strateji belirlenebilir.
 2. Pazarın büyüklüğü: Pazar bölümlendirmesi yaparken pazarın büyüklüğü de dikkate alınmalıdır. Küçük bir pazarda çok fazla segmentasyon yapmak, kaynakların verimli kullanımını engelleyebilir.
 3. Rakip analizi: Rakiplerin ne tür segmentlere odaklandığı, hangi müşteri gruplarının ihmal edildiği gibi faktörler incelenerek doğru bir pazar bölümlendirme stratejisi belirlenmelidir.
 4. Esneklik: Pazar bölümlendirmesi yapılırken gelecekte ortaya çıkabilecek değişimlere de esneklik göstermek önemlidir. Pazardaki trendler ve müşteri ihtiyaçları sürekli olarak değişebilir, bu nedenle stratejiler de buna uygun şekilde revize edilmelidir.
 5. Veri analizi: Pazar bölümlendirmesi yapılırken sağlam veriler kullanmak çok önemlidir. Müşteri davranışlarını takip etmek, veri analizi yapmak, farklı segmentlerin büyüklüklerini belirlemek gibi faktörler doğru bir pazar bölümlendirme stratejisi için gereklidir.
 6. Hedef kitleyi tanımak: Her bir pazar segmentinin özelliklerini iyi anlamak ve hedef kitleyi tanımak başarılı bir pazar bölümlendirmesi için önemlidir.
 7. İletişim stratejileri: Farklı pazar segmentlerine yönelik farklı iletişim stratejileri belirlenmeli ve her segmentin özelliklerine göre uyarlanmalıdır. Bu sayede doğru mesajın doğru kitleye iletilmesi sağlanabilir.

Çözüm

Sonuç olarak, doğru yapılan bir pazar bölümlendirme, işletmenin pazarda daha fazla rekabet gücü kazanmasına, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmasına ve uzun vadede başarılı olmasına yardımcı olur. İşletmelerin pazar bölümlendirmesine özen göstermesi ve müşterilerinin ihtiyaçlarını, davranışlarını ve özelliklerini anlamaları, işletmelerin müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı olacaktır.

Önerilen Kaynaklar:

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu