LAN (Yerel Alan Ağı) nedir? Local Area Network

LAN (Yerel Alan Ağı) Nedir?

LAN (Yerel Alan Ağı), genellikle Ethernet veya Wi-Fi kullanılarak tek bir kısıtlı alanda birbirine bağlanan bilgisayarlar veya aygıtlar topluluğudur. Bir yerel alan ağı, cihazların WAN yoluyla web sunucularına ve diğer LAN’lara bağlanmasına izin veren kablolar, erişim noktaları, anahtarlar, yönlendiriciler ve diğer bileşenlerden oluşur. Bir yerel alan ağı (LAN), bir veya binlerce kullanıcıya sahip olabilir.

LAN (Yerel Alan Ağı) Nedir?

Local Area Network (LAN), kullanıcıların verileri herhangi bir sistemde depolamasına ve kuruluş genelinde paylaşmasına olanak tanır. Yedekleme dosyaları tek bir sunucuda depolandığından, yerel alan ağında dosya aktarımı ve kurtarma basittir. Yerel alan ağı, verileri herhangi bir merkezi bilgisayarda depolamanıza ve kuruluş genelinde paylaşmanıza olanak tanır. 

Sonuç olarak, aşağıdaki senaryolarda yaygın olarak kullanabilirsiniz:

 • Ev ve ofis ağı
 • Okul, laboratuvar ve üniversite ağı
 • İki bilgisayarın birbirine bağlanması

Yerel Alan Ağı (LAN) Türleri 

İstemci/sunucu LAN’ları ve eşler arası LAN’lar, iki tür LAN’dır.

İstemci/Sunucu LAN’ları: Bu yerel alan ağları, merkezi bir sunucuya bağlı birkaç cihazdan oluşur. Sunucu, dosya depolama, yazıcı erişimi, ağ trafiği vb. dahil birçok işlevden sorumludur. İstemci bir PC, tablet veya başka bir uygulama cihazı olabilir. İstemciler sunucuya kablo veya kablosuz bağlantılar kullanarak erişir.

Eşler Arası LAN’lar: Bu ağlarda merkezi bir sunucu yoktur ve istemci/sunucu LAN’ı gibi ağır iş yüklerini kaldıramaz. Her bilgisayar ve aygıt, eşler arası LAN üzerinde ağın çalışmasına eşit olarak katkıda bulunur. Ev ağlarının çoğu eşler arasıdır.

Yerel Alan Ağı (LAN) Nasıl Çalışır? 

10 veya 20 bilgisayar ve bir yazıcıdan oluşan LAN’a sahip küçük bir ofis hayal edin. Yazıcı bir Wi-Fi adaptörü aracılığıyla kablosuz olarak bağlanırken, bilgisayarların tümü LAN’a kablolu bağlantılar aracılığıyla bağlanır.

 • Bilgisayarlardan birinin, A Bilgisayarı diyelim, bir belge yazdırması gerekiyor. Bilgisayar A, LAN aracılığıyla yazıcıya bir yazdırma isteği gönderir.
 • Yazdırma isteği, verilerin kaynağı (Bilgisayar A) ve hedefi (Yazıcı) gibi bilgilerin yanı sıra hata kontrol bilgileri içeren küçük veri birimleri olan paketler biçiminde LAN üzerinden iletilir.
 • Paketler, bu durumda anahtarlardan ve yönlendiricilerden oluşan bir ağ altyapısı kullanılarak ağ üzerinden iletilir. Bu cihazlar paketleri hedeflerine yönlendirir ve verilerin doğru bir şekilde iletilmesini sağlar.
 • Yazıcı paketleri alır ve orijinal yazdırma isteğinde yeniden birleştirir. Yazıcı daha sonra isteği işler ve belgeyi yazdırmaya başlar.
 • Belge yazdırıldıktan sonra yazıcı, LAN üzerinden Bilgisayar A’ya yazdırma işinin tamamlandığını bildiren bir onay mesajı gönderir.

Bu örnekte LAN, bilgisayarların ve yazıcının yerel bir alanda birbirleriyle iletişim kurmasını ve kaynakları paylaşmasını sağlayarak ofis çalışanlarının belgeleri yazdırmasına ve verimli bir şekilde iş birliği yapmasına olanak tanır. LAN ayrıca paketlerde bulunan hata kontrol bilgileri ve paketleri hedeflerine yönlendiren ağ altyapısı sayesinde verilerin güvenli ve güvenilir bir şekilde iletilmesini sağlar.

Yerel Alan Ağında kullanılan Topolojiler  

Bir yerel alan ağında kullanılan üç temel topoloji şunlardır:

 • Yıldız topolojisi: Bu topolojide tüm düğümler Merkezi Düğüme bağlıdır. Cihazlar bağlı değildir ve Merkezi Düğüme mesaj gönderir.
 • Halka topolojisi: Bu topolojideki düğümler, kapalı bir döngü oluşturmak için birbirine bağlanır. Her düğüm, her iki tarafındaki düğümlerle iletişim kurmak için bir belirteç kullanır.
 • Bus topolojisi: Bu topolojide, bilgisayarlar ve sunucular da dahil olmak üzere tüm düğümler, Bus olarak bilinen tek bir kabloyla birbirine bağlanır. Bu topoloji, diğer ağlardan daha basit ve daha ucuzdur.

LAN’ın Avantajları

Bir yerel alan ağının çeşitli avantajları vardır ve bu avantajlardan bazıları şunlardır:

 • Kaynak paylaşımı: Sabit disk sürücüleri ve yazıcılar gibi kaynakların basit bir şekilde paylaşılmasına olanak tanır. Donanım satın alma maliyetini düşürür.
 • Yazılım paylaşımı: Yerel alan ağı, aynı yazılımın bir bilgisayara bağlı birden fazla cihazda kullanılmasını kolaylaştırır.
 • Yüksek aktarım hızı: Bir yerel alan ağı, hem kullanıcının hem de ekipmanın ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek bir aktarım hızına sahiptir.
 • Kontrol: LAN’ın tamamını kontrol etmek ve yönetmek kolaydır.
 • Düşük hata oranı: Hata oranı yetersizdir.
 • İnternet paylaşımı: Tüm LAN kullanıcılarının tek bir internet bağlantısını paylaşmasına izin verir.
 • Merkezi veri: Tüm ağ kullanıcılarından gelen verileri tek bir bilgisayarda depolayabilirsiniz. Kullanıcıların istedikleri zaman gerekli verilere erişmelerini sağlar.
 • Verimli iletişim: Ağa bağlı bilgisayarlar arasında kolayca mesaj ve veri paylaşabilirsiniz.
 • Üretkenliği artırın: LAN’lar bilgi depolama, alma ve diğer işlevleri geliştirerek üretkenliği artırır.
 • Daha az pahalı: Engelleyici bir şekilde pahalı değildir.
 • Basit protokol kurulumu: Yerel alan ağı kullanıcılarını bilgisayar korsanlarından korumak için bir güvenlik protokolü kurmak kolaydır.

LAN’ın Dezavantajları 

Yerel alan ağının dezavantajlarından bazıları şunlardır:

 • Sınırlı alanı kapsar: Yerel alan ağı, ofis, bina veya ev gibi yalnızca küçük bir coğrafi alanı kapsar.
 • Düşük gizlilik: Bir yerel alan ağı yöneticisi, her LAN kullanıcısının veri dosyalarını ve internet geçmişini görebilir.
 • Yüksek bakım: Uzman teknisyenler tarafından sık sık bakım ve yükseltme gerektirir.
 • Uzun yazdırma kuyrukları: Yazdırma çok yavaşsa, uzun yazdırma kuyrukları oluşabilir.
 • Düşük güvenlik: Bir virüs bu ağda diğer ağlardan daha kolay yayılır.
 • Düşen performans: Kullanıcı sayısı arttıkça ağ performansı düşer.
 • Karmaşık mimari kurulumu: Yerel alan ağı mimarisi kurmak zordur.

Sıkça Sorulan Sorular

Bir LAN’ın üç özelliği nedir?

LAN’ın üç ana özelliği, ağ için özel olarak yerleştirilmiş iletim ortamı kullanması, yüksek veri aktarım hızı sağlaması ve oldukça güvenilir olmasıdır.

Aşağıdaki cihazlardan hangisi yalnızca LAN’da kullanılır?

Yönlendirici (Modem), bir yerel alan ağı (LAN) ağ aygıtıdır.

Kaç çeşit LAN vardır?

İstemci/Sunucu LAN’ları ve Eşler Arası LAN’lar iki ana LAN türüdür.

LAN’ın işlevi nedir?

Yerel Alan Ağı (LAN)’nın amacı, belirli bir alandaki bilgisayarları birbirine bağlamak ve yazıcılara, dosya sunucularına ve diğer hizmetlere ortak erişim sağlamaktır.

LAN’ın faydaları nelerdir?

LAN’ın çeşitli avantajları vardır ve bunlardan bazıları şunlardır: Düşük maliyetli iletim ortamı ve Yüksek hızlı veri iletimi için kullanılır. Ağ verilerinin iletimi, bağlı cihazların hızlarından bağımsızdır.

Çözüm

Sonuç olarak, bu yazıda, LAN türleri, LAN’ın çalışması, LAN topolojileri, avantajları, dezavantajları vb. Konular dahil olmak üzere LAN’ı (Yerel Alan Ağı) derinlemesine ele aldık.

Önerilen Kaynaklar: WLAN (Kablosuz Yerel Alan Ağı) Nedir?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu