İkna Nedir? Tanım, Örnekler ve Teknikler

İkna nedir? İkna, başkalarının bakış açılarını değiştirmeye, bir taahhüdü kabul etmeye, bir ürün veya hizmet satın almaya veya bir eylemde bulunmaya ikna etme yeteneğidir.

Kısaca, İkna bir başkasını bir eylemi gerçekleştirmeye veya bir fikre katılmaya ikna etme sürecidir.

İkna Örnekleri Nelerdir?

Günlük yaşamınızda, başkalarını ikna ettiğiniz veya başkalarının sizi ikna ettiği çeşitli durumlarla karşılaşabilirsiniz. 

İşte bazı yaygın örnekler:

 • Yazılı, görsel ve medya reklamları, pazarlama uzmanları tarafından müşterinin satın alma kararını etkilemek için kullanılan ikna edici yöntemlerdir.
 • Kanser farkındalığı, sürdürülebilirlik ve aşı teşvikleri gibi sosyal nedenlere yönelik büyük ölçekli kampanyalar, farklı kitleleri ikna etmek için organize çabaları içerir. İkna edenler, uyumlu oldukları fikir ve kavramları ince veya açık bir şekilde tanıtmak için posterler, videolar, halka açık gösteriler, televizyon reklamları ve podcast’ler gibi bir veya daha fazla formatı kullanabilir.
 • Motivasyonel konuşmacıların konuşmaları, makaleleri ve videoları, eylemdeki ikna becerilerinin örnekleridir.
 • Satış görevlileri, potansiyel müşterileri markalarının sadık patronlarına dönüştürmek için ikna becerilerini kullanır.
 • Öğretmenler, akıl hocaları ve danışmanlar, öğrencileri akademik müfredatlarıyla iyi bir şekilde ilgilenmeye ve iyi kariyer kararları almaya ikna eder.
 • İşletme sahipleri ve üst düzey yöneticiler, ticari çıkarlarını korumak için ticari anlaşmalar ve müzakereler sırasında ikna kullanabilirler.
 • Ekip yöneticileri, ekip üyelerini çalışmayı planlanandan önce veya daha önce tamamlamaya motive etmek için iknayı kullanır.

Temel ikna teknikleri

İkna becerileri doğal bir yetenek veya kişilik özelliği olabilir. Ayrıca, yeterli uygulama ve kararlılıkla bu beceriyi geliştirebilir ve ustalaşabilirsiniz

 1. Bu beceriler, birini bir eylemi gerçekleştirmeye veya bir fikri düşünmeye ikna etmenize yardımcı olur. 
 2. Kuruluşlar genellikle ürünleri satmak, yeni müşteriler edinmek, yeni çalışanları işe almak ve üretkenliği artırmak için ikna becerilerine sahip kişileri istihdam eder.
 3. İşyerinde güçlü ikna becerilerine sahip bir kişi, iş arkadaşlarını işlerinde daha iyi performans göstermeleri ve başarılı olmaları için motive edebilir ve onlara ilham verebilir.

 İyi bir ikna edici olmanıza yardımcı olabilecek bazı önemli beceriler şunlardır:

 • İletişim yetenekleri
 • Duygusal zeka
 • Aktif dinleme becerileri
 • Mantıksal muhakeme yeteneği
 • Kişilerarası becerileri
 • Müzakere Becerileri

Satışta ikna teknikleri nasıl kullanılır?

İkna, bazılarında doğuştan gelen bir kişilik özelliğidir, ancak aynı zamanda öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir beceridir. İş yerinde ikna becerilerinizi geliştirmek için aşağıdaki adımları kullanın.

Hedef Kitlenizin İhtiyaçlarını Değerlendirin

Bazı durumlarda, kitlenizin neye ihtiyacı olduğunu zaten biliyor olabilirsiniz. Diğer durumlarda, araştırma yapmanız gerekebilir. Satış sektöründe, bir ürün çözümü sunmadan önce müşterilere tercihlerini veya gereksinimlerini sorarak başlayabilirsiniz. İşte çeşitli kitlelere ilişkin birkaç örnek daha:

 • Bir işi analiz etme ve  ön yazınızı  pozisyona göre uyarlama
 • Ekibinize bir teşvik programı için ne istediklerini sormak
 • Siyasi bir aday için bir kampanya sloganı geliştirmek üzere kayıtlı seçmenlerle konuşmak
 • Reklam metnini bir hedef demografik grubun tercihlerine göre uyarlamak

Kitlenizle Uyum Oluşturun

İkna edici olmak için, hedef kitlenizin kendi çıkarlarını göz önünde bulundurduğunuzu hissetmesi gerekir. Bu güven ister ve güvenin oluşması zaman alır. İlişki kurmak, sorular sormak ve cevapları aktif olarak dinlemek için. Aile ve dış ilgi alanları hakkında sorular sorun ve kim olduğunuzu da paylaşın.

İlişki kurmak sürekli bir süreçtir. Örneğin, bir proje için ekip katılımını sağladıktan sonra bile, ekip üyeleriyle etkileşimde kalarak ve iyi yapılan bir iş için onlara teşekkür etme fırsatlarını değerlendirerek gelecekteki işbirlikleri için yakınlık oluşturmaya devam etmelisiniz. Şu örnekleri düşünün:

 • Bir müşteriye, çocuğunun üniversitede nasıl gittiğini sorun. 
 • Bir görevin başarıyla tamamlanması için bir çalışana iltifat edin.
 • Belirli bir gündem olmadan bir müşteriyi kahve içmeye çıkarın.
 • Bir toplum hizmeti projesi için gönüllülere kahvaltı yapın.

Faydalara Odaklanmak

Teklifinizi benimsemenin faydalarını gösterin. Eylemin veya bakış açısındaki değişikliğin hedef kitlenize nasıl yardımcı olacağı konusunda net olun. Örnekler şunları içerir:

 • Kampüste düzenlenen işe alım bilgilendirme etkinliğinin bir parçası olarak bir işveren için çalışmanın faydalarını dile getirmek
 • Duruşma veya ön yargılama sırasında bir hareket için bir hakime bir argüman sunmak
 • Üst yönetime departmanınız için ek personel almalarını önermek
 • Bir ürün veya hizmet için bir reklamın parçası olarak bir ünlü referansını güvenceye almak ve yazmak

Paydaşların Endişelerini Dinleyin ve Karşı Çıkın

Olası itirazlara hazırlıklı olun ve yerinde gelenleri dinleyin. Diğer insanların yeni bir proje veya girişimle ilgili endişelerini açıkça dinlemek ve saygı duymak için çaba sarf ettiyseniz, itirazların üstesinden gelmek daha kolay olacaktır. İşyeri örnekleri şunları içerir: 

 • Şirketin önerilen yeniden yapılandırılmasına tepkilerini değerlendirmek için personel üyeleriyle toplantı
 • İnşaat projelerinde kalite kontrol ve gecikmeli terminlerin gerekliliğinin anlatılması
 • Tek bir pozisyon için en iyi birkaç adayı değerlendiren bir işe alım komitesine liderlik etmek
 • Müşteriyi bir ürünün faydaları hakkında daha kapsamlı bir şekilde eğitmek
 • Yasal bir mahkeme duruşması sırasında karşı avukata yanıt vermek

Teklifinizin Sınırlamalarını Tanıyın

Şeffaflık gösterirseniz ve planınıza yönelik geçerli itirazları kabul ederseniz, insanlar genellikle ikna etmeye daha yatkındır. İşte birkaç örnek:

 • Birinin size bir proje önerdiğinizde bilmediğiniz yapıcı bilgiler sağladığını kabul etmek
 • Birinci sınıf bir çalışanı güvence altına almak için maaş teklifinizi artırmanız gerekeceğinin farkına varmak

Paydaşlarla Ortak Nokta Bulun

Çoğu teklif uzlaşma gerektirir. Bir teklifin hangi unsurları hakkında esnek olabileceğinizi önceden bilmek iyidir. Örnekler şunları içerir:

 • Daha yüksek maaşlar veya iyileştirilmiş faydalar için sendika müzakereleri yürütmek
 • Boşanma arabuluculuğunda karşıt tarafları adil bir teklifi kabul etmeye ikna etmek
 • İş yükleriyle ilgili endişeleri nedeniyle ayrılabileceklerini belirten bir lider satış görevlisi için bir asistan kiralama teklifi sunmak
 • Bir ürün veya hizmetin belirlenen fiyatının düşürülmesi

Nihai Şartları Netleştirin

Paydaş bir anlaşmanın veya sözleşmenin nihai şartlarını açıkça anlamadığı için hiç kimse geri dönüp ikna sürecine yeniden başlamak zorunda kalmak istemez. Herkesin aynı fikirde olduğundan emin olun ve kalan şüpheleri veya soruları çözmek için zaman ayırın. İşte birkaç örnek:

 • Sınıf ortamında öğrencilerle öğrenme sözleşmeleri oluşturma
 • İmzalamadan önce ve sonra bir müşteriyle yapılan sözleşmenin gözden geçirilmesi
 • Müşteri geri bildirim anketlerini tasarlama, dağıtma ve gözden geçirme
 • İyileşme durumunu kontrol etmek için bir tıbbi veya dişçilik prosedürünü takiben bir hastayı aramak

Üç tür ikna nedir?

Mantık, güven ve duygu kullanımı bir dinleyiciyi veya müşteriyi ikna etmenin üç doğal yoludur. Etkili bir şekilde ikna edebilmek için bu yönleri iyi anlamak önemlidir:

Mantık

Argümanlarınız, ilgili veriler, referanslar ve kanıtlarla desteklenen mantığa ve gerekçeye dayandığında, mantıklı bir ikna türü olarak kabul edilir. 

Argümanınızı gerçekler, kanıtlar, tarihsel veriler ve mantıksal akıl yürütme ile destekleyin. Mantığı bir ikna yöntemi olarak kullandığınızda, onu dinleyicinize anlamlı gelecek şekilde iletin. 

 • Onların bakış açısını veya uygulamış olabilecekleri mantığı eleştirmek yerine, mantıksal çerçevenizi görmelerini sağlamaya çalışın.

Güven

Biri size güveniyorsa, onları kolaylıkla ikna edebilirsiniz. Bu yüzden güvenilirliğinizi artırmak çok önemlidir. Nitelikleriniz, deneyimleriniz ve itibarınız, güvenilirliğinize katkıda bulunabilir. 

Pek çok durumda, dinleyiciyi kişisel bir kazançla değil, bir nedenle motive olduğunuza ikna etmeniz gerekebilir. 

 • Güvenilirliğinizi oluşturmak ve sürdürmek yıllar alabilir. Herhangi bir dürtüsel eylemin veya sorumsuz davranışın itibarınıza hızla zarar verebileceğini unutmayın.

Duygu

Dinleyicileri etkileyip duygularına hitap ederek ikna ettiğinizde buna duyguyla ikna denir. Duyguyu kullanarak ikna ederken, etik olmayan manipülasyonlardan kaçınmak önemlidir. 

Duygusal ikna sırasında, ikna edenin sonuçların sahipliğini ve sorumluluğunu alması gerekir. Bu nedenle, ilerlemeden önce bu yönleri önceden görselleştirmek ve tüm sonuçları değerlendirmek iyi bir uygulamadır. 

 • Duygusal iknanın kullanıldığı bazı yollar siyasi kampanyalar, bağış toplama etkinlikleri ve dini cemaatlerdir.

Sonuç

İkna hem olumlu hem de olumsuz bir güç olabilir. İknanın nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek, gördüğünüz ve duyduğunuz mesajlardan nasıl etkilenebileceğinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu