İç Kontrol Nedir ve Neden Önemlidir?

İç kontrol, işletmelerin faaliyetlerini yönetmek ve risklerini kontrol altında tutmak için tasarlanmış bir sistemdir. İç kontrolün temel amacı, işletme faaliyetlerindeki hataları, dolandırıcılığı, usulsüzlükleri ve kayıpları tespit etmek ve önlemektir.

İç Kontrol Nedir?

İç kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini, finansal raporlama süreçlerinin doğru ve güvenilir olmasını, varlıklarının korunmasını ve yasal uyumun sağlanmasını amaçlayan bir yönetim faaliyetidir.

İç Kontrolün Amaçları Nelerdir?

İç kontrolün amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Varlık koruması: İç kontrol, kurumun sahip olduğu varlıkların güvenliğini sağlayarak, kayıp, hırsızlık veya hasar gibi riskleri minimize eder.
 2. İşletme faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi: İç kontrol, işletmenin amaçlarına ulaşmak için kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanımını sağlar.
 3. Finansal raporlama ve bilgi sağlama: İç kontrol, finansal raporların doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlayarak, yönetimin doğru kararlar almasına yardımcı olur.
 4. Yasalara ve düzenlemelere uygunluk: İç kontrol, kurumun yasalara ve düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini sağlar.
 5. Risk yönetimi: İç kontrol, kurumun maruz kaldığı riskleri belirler, önceliklendirir ve uygun önlemler alınmasını sağlar.
 6. Kalite kontrol: İç kontrol, işletmenin ürün ve hizmetlerinin kalitesinin yüksek olmasını sağlayarak, müşteri memnuniyetini arttırır.
 7. Performans ölçümü: İç kontrol, işletmenin performansını ölçerek, kurumun hedeflerine ulaşmak için gereken düzeltici faaliyetlerin planlanmasına yardımcı olur.

İç Kontrolün Unsurları ve Çeşitleri

İç kontrol, birçok unsurdan oluşur ve genellikle COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) tarafından belirtilen 5 temel unsura dayanır:

 1. Kontrol ortamı: İşletmenin iç kontrol sisteminin temel yapı taşıdır. İşletmenin yönetim anlayışı, tutumları, değerleri, personel politikaları ve organizasyon yapısı kontrol ortamının bir parçasıdır.
 2. Risk değerlendirmesi: İşletmenin faaliyetlerinde karşılaşabileceği risklerin belirlenmesi, analizi ve yönetimi için bir süreçtir.
 3. Kontrol faaliyetleri: İşletmenin faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesini, finansal raporlama süreçlerinin doğru ve güvenilir olmasını, varlıklarının korunmasını ve yasal uyumun sağlanmasını temin etmek için yapılan kontrol faaliyetleridir.
 4. Bilgi ve iletişim: İşletmenin iş süreçlerinde kullanılan bilgilerin doğru ve güvenilir olması, bu bilgilerin işletme içinde doğru kişilere zamanında iletilmesi gerekmektedir.
 5. İzleme: İşletmenin iç kontrol sistemi sürekli olarak izlenmeli ve etkililiği değerlendirilmelidir.

İç kontrol aynı zamanda çeşitli unsurlara da sahip olabilir. Bunlar arasında, maddi durum kontrolü, finansal kontrol, operasyonel kontrol, yasal uyum kontrolü ve bilgi teknolojisi kontrolü yer alır. Bu unsurlar, bir işletmenin ihtiyaçlarına ve faaliyetlerine göre farklılık gösterir ve işletmenin iç kontrol sisteminin kapsamını ve etkililiğini artırabilir.

İç Kontrol Sistemi Kurmanın Adımları

İç kontrol sistemi kurmak, işletmelerin finansal raporlama doğruluğunu, varlıklarının korunmasını ve yasal uyumluluğunu sağlamak için önemlidir. İşte iç kontrol sistemi kurmanın adımları:

 1. Riskleri tanımlama: İlk adım, işletmenin potansiyel risklerini tanımlamaktır. Bu riskler finansal, yasal, işletme, teknoloji ve diğer alanlarda olabilir.
 2. Kontrol hedefleri belirleme: İkinci adım, kontrol hedeflerini belirlemektir. Bu hedefler, işletmenin hedefleriyle uyumlu olmalı ve risklerin etkisini azaltmak için tasarlanmalıdır.
 3. Kontrol faaliyetleri seçimi: Üçüncü adım, kontrol faaliyetlerini seçmektir. Bu faaliyetler, işletmenin ihtiyaçlarına ve risklere uygun olmalıdır.
 4. Kontrol prosedürlerinin belirlenmesi: Dördüncü adım, kontrol prosedürlerini belirlemektir. Bu prosedürler, işletmenin hedeflerine ve seçilen kontrol faaliyetlerine uygun olmalıdır.
 5. İç kontrol sistemi uygulama: Beşinci adım, iç kontrol sistemi uygulamaktır. Bu adım, seçilen kontrol faaliyetlerinin, prosedürlerin ve hedeflerin uygulamaya konulmasıdır.
 6. İç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi: Altıncı adım, iç kontrol sisteminin gözden geçirilmesidir. Bu adım, sistemin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını belirlemek için yapılır.
 7. İç kontrol sisteminin sürekli iyileştirilmesi: Son adım, iç kontrol sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesidir. Bu adım, risklerin değişmesine ve işletmenin ihtiyaçlarının değişmesine göre kontrol faaliyetlerinin ve prosedürlerinin güncellenmesini içerir.

İç Kontrol Departmanının Rolü ve Görevleri

İç kontrol departmanı, bir organizasyonun faaliyetlerini sistematik bir şekilde değerlendirmek, riskleri belirlemek ve kontrol etmek için kurulan bir bölümdür. Bu departmanın rolü, organizasyonun hedeflerine ulaşmak için risklerin yönetimi, kontrol etme ve izleme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması ve sürdürülmesini sağlamaktır.

İç kontrol departmanı aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Risk değerlendirmesi yapmak: İşletmenin faaliyetlerinin belirli bir zaman dilimindeki risk seviyesini belirlemek ve bu risklere karşı koruma sağlamak.
 2. Kontrol etme faaliyetleri: Organizasyonun iş süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi için kontrol etme faaliyetlerinin tasarlanması, uygulanması ve sürdürülmesini sağlamak.
 3. İzleme faaliyetleri: İç kontrol sisteminin etkinliğini sürekli olarak izlemek, güncellemek ve geliştirmek.
 4. Raporlama: İç kontrol sistemi ile ilgili raporların hazırlanması, yönetim kurulu ve diğer ilgili taraflara sunulması.
 5. İç ve dış denetimlerin yönetimi: İç ve dış denetimlerin planlanması, yönetimi ve izlenmesini sağlamak.
 6. Personel eğitimi: İşletmedeki tüm çalışanların iç kontrol sistemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve eğitimler düzenlemek.

İç kontrol departmanı, işletmenin yönetim kurulu veya üst yönetimi ile yakın bir iş birliği içinde çalışarak, organizasyonun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

İç Kontrol Örnekleri ve Başarı Hikayeleri

İç kontrol, bir organizasyonun faaliyetlerinde verimlilik ve etkililik sağlamak, finansal raporlama doğruluğunu artırmak ve yasal uyumluluğu sağlamak için kullanılan bir yönetim aracıdır. İyi bir iç kontrol sistemi, organizasyonun başarısı ve sürdürülebilirliği için önemlidir.

İşte iç kontrol örnekleri ve başarı hikayeleri:

 1. Amazon: Dünya çapında bir e-ticaret şirketi olan Amazon, iç kontrol sürecini sıkı bir şekilde yönetmektedir. Şirket, veri gizliliği, bilgi güvenliği ve yasal uyumluluk gibi konularda çok sayıda iç kontrol önlemi alır.
 2. Ford: Otomotiv devi Ford, sıkı bir iç kontrol sistemi kurarak üretim ve satış süreçlerinde verimlilik ve kaliteyi artırmayı başarmıştır. Şirket, üretim hatlarını daha verimli hale getirmek için sürekli olarak yeni teknolojiler ve prosedürler geliştirir.
 3. IBM: Teknoloji şirketi IBM, iç kontrol sürecini sıkı bir şekilde yöneterek finansal doğruluk ve yasal uyumluluk konularında lider bir şirket olmuştur. Şirket, dünya çapında birçok ofiste ve bölgede çalışan binlerce kişiyi yönetirken, aynı zamanda yasal düzenlemelere de uyum sağlar.
 4. McDonald’s: Fast food devi McDonald’s, iç kontrol sistemiyle müşteri hizmetleri, maliyet yönetimi ve yasal uyumluluk gibi konularda büyük başarı elde etmiştir. Şirket, dünya çapında birçok restoranında aynı kaliteyi korumak için sıkı bir işletme yönetimi uygular.

Bu örnekler, iç kontrolün işletmeler için önemini ve doğru bir şekilde uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilebileceğini göstermektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu