Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Finansal Sermaye Nedir?

Finansal sermaye, bir şirketin nakit, kredi veya diğer fonlardaki satın alma gücünü ifade eder. Şirketler ve bireysel girişimciler bunu bir işletmeye yatırım yapmak, oluşturmak veya genişletmek için kullanır. Dolayısıyla amacı, mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli fiziksel sermayeyi elde etmek veya satın almaktır.

Sermaye Nedir?

Sermaye, zenginlik yaratmak için yapılan yatırımdır. Yatırım, para, kredi veya başka bir finansman biçiminden kaynaklanabilir. Bireyler genellikle sermayeyi mülk üzerinde ön ödeme yapmak ve bir hisse senedi yatırım portföyü oluşturmak için kullanırlar.

Ekonomide, üretimin dört temel bileşeni vardır ve sermaye bunlardan biridir. Üretimin diğer üç bileşeni ise doğal kaynaklar, emek ve girişimciliktir.

Muhasebede sermaye, operasyonel harcamalardan farklıdır. Bir işletme, temettü ödemek veya ürünlerinin fiyatlarını düşürmek için kullanamaz. Gelecekte kar elde etmek için sermaye kullanılmalıdır.

Sermaye çoğunlukla finansal sermayeyi ifade eder. Bununla birlikte, insan sermayesine veya insan gücünün değerine de atıfta bulunabilir. Sosyal sermaye, insan ağının değerini ifade eder.

Finansal Sermaye Tanım:

Finansal sermaye , servet oluşturan para, kredi ve diğer finansman biçimleridir.

Temel Çıkarımlar

 • Finansal sermaye, insanlar ve işletmeler için zenginlik oluşturan para, kredi ve diğer finansman biçimleridir.
 • İşletmeler, mal yapmak veya hizmet sağlamak için kullandıkları daha fazla ekipman, bina veya malzeme satın almak için finansal sermaye kullanırlar.
 • İş dünyasında üç ana finansal sermaye türü vardır: borç, öz sermaye ve uzmanlık sermayesi.
 • Dünyanın en büyüğü olan Amerika’nın sermaye piyasaları, ülkenin ekonomik faaliyetinin %65’inin finanse edilmesine yardımcı oluyor.

Finansal Sermaye Nasıl Çalışır?

Finansal Sermaye Nasıl Çalışır?

İş dünyasında üç ana finansal sermaye türü vardır:

 • Borç sermayesi
 • Öz sermaye
 • Özel sermaye

Her tür farklı şekilde finansman sağlar, ancak hepsi bir işletmenin büyümesine yardımcı olabilir.

Borç Sermayesi

Basit bir ifadeyle, borç sermayesi ödünç alınan paradır. Bir şirket bireylerden, kredi kartı şirketlerinden veya bankalardan borç aldığında, borç sermayesi elde ediyor demektir. Borç sermayesi belirli aralıklarla faiz oranlarıyla geri ödenir.

Bir şirketin borç sermayesi alıp alamayacağına genellikle önceki kredi geçmişine göre karar verilir. Bu aynı zamanda genel olarak şirketin herhangi bir borç sermayesini aldığı şartları da tanımlayacaktır.

Not: Sermayeyi artırmak için borç kullanmanın dezavantajı, faiz gideridir.

Öz Sermaye

Öz sermaye, işletmenin mülkiyetindeki bir hissenin satılmasıyla elde edilen fon miktarıdır. Yatırımcılar, işletmenin kendilerine kabul edilebilir bir para getirisi sağlayacağına inanıyorlarsa, yatırımlarının karşılığında bir mülkiyet payını kabul edebilirler. Hisse senedi yatırımcıları şirketin sahibi olduklarından, riskleri ve kârları benzer şekilde paylaşırlar. Borç verenlerin aksine, herhangi bir faiz veya garantili ödeme talep edemezler.

 • Öz sermaye, işletme sermaye malları satın almak için gereken yeterli parayı alamadığında özellikle yararlıdır. 
 • Başlangıçlar için ortak sermaye kaynakları arasında aile üyeleri, arkadaşlar, melek yatırımcılar ve risk sermayedarları bulunur. 
 • İşletme iyi bir şekilde kurulduktan sonra, halka hisse senedi ihraç ederek öz sermayeyi artırabilir.

Özel Sermaye

Bazen bir şirket, ticari faaliyetlerindeki verimlilik sayesinde ek nakit akışı sağlayabilir. Bu şekilde oluşturulan fonlara özel sermaye denir.

İş tedarikçileriniz gecikmiş bir ödemeyi kabul ederse, buna satıcı finansmanı denir. Tedarik zinciri finansmanı ise avans kredilerine benzer.

Çoğu zaman bankalar işletmenizin fatura tutarını ücretini düşerek ödünç verirler. Akıllıca yatırımlar yaparak da bir miktar sermaye yaratabilirsiniz.

İşletme sermayesi

İşletme sermayesi, bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmek için kullandığı paradır. Bu, ofis kirası, maaş veya borç ödemeleri olabilir.

Şirketler genellikle işletme sermayesi olarak kullanmak için likit varlıkları (nakit veya kolayca nakde çevrilebilen varlıklar) tutmak zorunda kalacaklardır.

Sermaye Yapısı Nedir?

 • Sermaye yapısı, sermayenizi nasıl oluşturduğunuz ve yönettiğinizdir.
 • Şirketlerin çoğu, sermaye gereksinimlerini karşılamak için dengeli bir borç ve öz sermaye karışımı kullanır.
 • Analistler, bir şirketin mali sağlığını belirlemek için genellikle bir borç-özsermaye oranı kullanırlar.
 • Yüzde 50 veya daha fazla bir borç öz sermaye oranı, şirketin öz sermayeden daha fazla borcu olduğu anlamına gelir. Bu tür şirketlerin yüksek oranda kaldıraç kullandıkları ve bu nedenle daha riskli oldukları söyleniyor.

Finansal Sermaye ve Ekonomide Sermaye

Finansal sermaye, arzı yönlendiren dört üretim faktöründen biri anlamına gelen ekonomi terimi sermaye ile karıştırılmamalıdır. Ekonomide sermaye, makine, teçhizat ve aletler gibi dayanıklı malları içerir. Bunlar başka ürünler oluşturmak için kullanılır.

Diğer üç üretim faktörü şunlardır:

 1. Hammadde olan doğal kaynaklar
 2. Girişimcilik veya inovasyondan kar elde etme dürtüsü
 3. Çalışanları ifade eden emek

Emek, insanların becerileri ve yetenekleri olan beşeri sermayeyi içerir. Sosyal sermaye, bir insan ağının değeridir. Arz ve talep yasalarının üretimi yönlendirdiği bir piyasa ekonomisinde, arzın bu bileşenleri tüketici talebini karşılamak için kullanılır.

Bazen finansal sermayeye beşinci üretim faktörü denir. Ancak bu tam olarak doğru değil. Aksine, finansal sermaye, üretim sahiplerine gelir sağlayarak üretimi mümkün kılar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

[toggle title=”Ekonomide finansal sermaye nedir?” state=”open”]Finansal sermaye ekonomisi tanımı, bireylerin, işletmelerin ve hükümetlerin ihtiyaçlarını finanse etmek için sahip oldukları parasal ekonomik kaynakları ifade eder.[/toggle]

[toggle title=”Finansal sermaye ne demek?” state=”open”]Finansal Sermaye, bir şirketin nakit, kredi veya diğer fonlardaki parasal kaynakları anlamına gelir. Bir şirketin satın alma gücünü gösterir ve firmayı çalışır durumda tutmak için kullanılır.[/toggle]

[toggle title=”Finansal sermaye bakımı nedir?” state=”open”]Finansal sermayenin sürdürülmesi, bir şirketin aldığı veya sahip olduğu finansman miktarını sürdürmeyi ifade eder. Organizasyonlarda operasyonel ve fonksiyonel verimliliğin en üst düzeyde tutulması çok önemlidir. Bu nedenle, firmalar sermayelerini korumak için çoğunlukla öz sermayeye veya borca ​​başvururlar. Sahibinin katkısını, tanıdık kredisini, banka kredisini ve sermaye piyasası fonlarını içerir.[/toggle]

Önerilen Kaynaklar:

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu