Faaliyet Kaldıracı Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Faaliyet kaldıracı, bir işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan kârlılık potansiyelini gösteren finansal bir orandır. Bu oran, işletmenin faaliyetleri için kullandığı sabit ve değişken maliyetler arasındaki dengeyi belirler. Faaliyet kaldıracı, işletmenin ne kadar borçlandığını gösterir ve yatırımcılara, işletmenin risk seviyesi hakkında bilgi sağlar.

Bu makalede, faaliyet kaldıracının tanımı, hesaplanması ve önemi hakkında daha detaylı bilgi verilecektir.

Faaliyet Kaldıracı Nedir?

Faaliyet kaldıracı, işletmelerin finansal yapısını analiz etmek için kullanılan önemli bir orandır. İşletmelerin faaliyetleri sırasında yatırımlarını finanse etmek için kullandıkları borçların oranını gösteren faaliyet kaldıracı, işletmenin kârlılığı ve riski hakkında fikir sahibi olunmasını sağlar.

Yüksek bir faaliyet kaldıracı, işletmenin sabit maliyetlerinin yüksek olduğunu ve işletmenin daha yüksek gelir elde etmek için daha fazla satış yapması gerektiğini gösterir. Düşük bir faaliyet kaldıracı ise işletmenin daha fazla değişken maliyetlere sahip olduğunu ve daha düşük satış hacimleriyle de kar elde edebildiğini gösterir.

Faaliyet Kaldıracının Kullanım Alanları

Faaliyet kaldıracı, işletmelerin maliyet ve gelirlerindeki değişimlere karşı duyarlılığını ölçmek için kullanılan bir orandır. Bu nedenle, işletmelerin faaliyet kaldıracını hesaplaması ve analiz etmesi, işletme performanslarını değerlendirmelerine ve risk yönetim stratejilerini belirlemelerine yardımcı olur.

Faaliyet kaldıracı ayrıca aşağıdaki alanlarda da kullanılır:

 1. Fiyatlandırma stratejileri: İşletmelerin ürün veya hizmet fiyatlandırması yaparken, faaliyet kaldıracını dikkate alarak fiyatlarını belirlemeleri önerilir. Bu şekilde işletmeler, ürün veya hizmetlerin satışından elde edilecek gelirlerin, işletme maliyetlerini karşılamak için yeterli olup olmadığını kontrol edebilirler.
 2. Yatırım kararları: İşletmelerin yatırım kararlarını verirken, faaliyet kaldıracı da göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle, yatırımın işletmenin faaliyet kaldıracına olumlu veya olumsuz etkisi hesaplanarak, yatırımın işletmenin risk profiline uygunluğu değerlendirilebilir.
 3. Finansman kaynakları: İşletmeler, faaliyet kaldıracı hesaplamalarını kullanarak finansman kaynaklarını belirleyebilirler. Faaliyet kaldıracı yüksek olan işletmelerin finansman ihtiyaçlarını, düşük faizli krediler gibi uzun vadeli finansman kaynaklarından sağlamaları daha uygun olabilir.
 4. Performans ölçümü: Faaliyet kaldıracı, işletmelerin performansını ölçmek için de kullanılır. İşletmelerin faaliyet kaldıracı oranlarının zaman içindeki değişimi takip edilerek, işletme performansındaki değişikliklerin nedenleri belirlenebilir ve gerekli önlemler alınabilir.

Faaliyet Kaldıracı Nasıl Hesaplanır?

Faaliyet kaldıracı, işletmenin sabit maliyetlerinin göreceli olarak yüksek olduğu sektörlerde önemlidir. İşletmelerin faaliyet kaldıracını hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır:

Faaliyet Kaldıracı = Sabit Maliyetler / Kar veya Zarar

Bu formül, işletmenin sabit maliyetlerinin toplam kar veya zarara oranını hesaplar. Yüksek faaliyet kaldıracı, işletmenin sabit maliyetlerinin göreceli olarak yüksek olduğunu ve işletmenin karlılığındaki değişimlere daha duyarlı olduğunu gösterir.

Faaliyet Kaldıracının Hesaplanma Yöntemleri

Faaliyet kaldıracının hesaplanma yöntemleri şu şekildedir:

 1. Faaliyet kaldıracı = Sabit maliyetler / (Net satış gelirleri – Değişken maliyetler) Bu yöntem, işletmenin sabit maliyetlerinin toplamını, net satış gelirlerinden değişken maliyetlerin çıkarılmasıyla bulur.
 2. Faaliyet kaldıracı = Kâr / Satış gelirleri – Değişken maliyetler Bu yöntemde, işletmenin kârının satış gelirlerinden değişken maliyetlerin çıkarılmasıyla bulunur. Elde edilen sonuç faaliyet kaldıracını verir.
 3. Faaliyet kaldıracı = Sabit maliyetler / İşletmenin katkı marjı Bu yöntemde, işletmenin sabit maliyetleri, işletmenin satışlarından değişken maliyetlerin çıkarılmasıyla elde edilen katkı marjına bölünür.

Bu yöntemlerden herhangi biri, işletmenin faaliyet kaldıracını hesaplamak için kullanılabilir. Ancak, işletmenin faaliyet kaldıracı hesaplamasında kullanılan yöntem, işletmenin özelliklerine ve hedeflerine göre değişebilir.

Örneklerle Faaliyet Kaldıracının Hesaplanması

Örnek olarak bir işletmenin finansal tablolarından yola çıkarak faaliyet kaldıracının nasıl hesaplandığını gösterelim.

Aşağıdaki verileri ele alalım:

 • Satışların toplam tutarı: 500.000 TL
 • Toplam değişken maliyetler: 200.000 TL
 • Sabit maliyetlerin toplamı: 100.000 TL
 • Faiz giderleri: 20.000 TL
 • Vergi oranı: %20

Buna göre faaliyet kaldıracını aşağıdaki formülle hesaplayabiliriz:

Faaliyet Kaldıracı = (Satışlar – Değişken Maliyetler – Sabit Maliyetler) / (Satışlar – Değişken Maliyetler – Sabit Maliyetler – Faiz Giderleri – Vergiler)

Faaliyet Kaldıracı = (500.000 – 200.000 – 100.000) / (500.000 – 200.000 – 100.000 – 20.000 – (0.20 * (500.000 – 200.000 – 100.000 – 20.000)))

Faaliyet Kaldıracı = 200.000 / 180.000

Faaliyet Kaldıracı = 1.11

Bu hesaplamaya göre işletmenin faaliyet kaldıracı 1.11’dir.

Faaliyet Kaldıraç Analizi Nasıl Yapılır?

Faaliyet kaldıraç analizi, bir işletmenin faaliyet karının artışı ile ne kadar artacağını ölçen bir finansal analiz yöntemidir. Bu analiz yöntemi, işletmenin marjinal kar oranı ve faaliyet kaldıracının hesaplanmasını içerir. Aşağıda, faaliyet kaldıraç analizinin nasıl yapılacağı maddeler halinde açıklanmaktadır:

 1. İşletmenin marjinal kar oranı hesaplanır: Marjinal kar oranı, işletmenin birim başına kar marjıdır. İşletmenin toplam gelirinden toplam değişken maliyetler çıkarıldıktan sonra elde edilen gelir, işletmenin marjinal geliridir. Marjinal kar oranı, marjinal gelirin marjinal maliyetlere bölünmesiyle hesaplanır.
 2. İşletmenin faaliyet kaldıracı hesaplanır: Faaliyet kaldıracı, işletmenin sabit maliyetlerinin toplam maliyetler içindeki oranını gösterir. İşletmenin sabit maliyetlerinin artması durumunda, faaliyet kaldıracı yükselecektir.
 3. İşletmenin kârı hesaplanır: İşletmenin kârı, toplam gelirlerden toplam maliyetlerin çıkarılmasıyla hesaplanır.
 4. İşletmenin faaliyet kaldıraç noktası belirlenir: Faaliyet kaldıracı noktası, işletmenin sabit maliyetlerinin toplam marjinal karlara bölünmesiyle hesaplanır. Bu nokta, işletmenin faaliyetlerinden kâr etmeye başladığı noktadır.
 5. İşletmenin kârı farklı senaryolarda hesaplanır: İşletmenin kârı, marjinal kar oranı ve faaliyet kaldıracı kullanılarak farklı senaryolarda hesaplanır. Bu senaryolar, işletmenin satışlarının artması veya azalması durumunda işletmenin kârının ne olacağını gösterir.
 6. Analiz sonuçları yorumlanır: Faaliyet kaldıraç analizinin sonuçları yorumlanarak işletmenin faaliyetleri için hangi senaryoların uygun olabileceği belirlenir. Bu analiz yöntemi, işletmenin faaliyetlerinin karlılığı ve riski hakkında önemli bilgiler sağlar.

Faaliyet kaldıracı konusunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar

Faaliyet kaldıracı analizi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 1. Faaliyet kaldıracı, sadece bir dönemlik verileri gösterdiği için analizin daha anlamlı hale gelebilmesi için en az iki yılın finansal tablolarının kullanılması önerilir.
 2. Faaliyet kaldıracı analizi yapılırken, işletmenin faaliyetlerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve sektör ortalamaları ile karşılaştırmak faydalıdır.
 3. Faaliyet kaldıracı analizi yapılırken, sadece rakamlara bakmak yerine, işletmenin faaliyetlerinin niteliğini ve bu faaliyetlerin hangi kaldıracı etkilediğini anlamak da önemlidir.
 4. Faaliyet kaldıracı analizinde, işletmenin yüksek faaliyet kaldıracına sahip olması, riskli bir durum olarak algılanmamalıdır. Çünkü yüksek faaliyet kaldıracı, işletmenin faaliyet karlılığı arttıkça daha fazla katkı sağlayabilir.
 5. Faaliyet kaldıracı analizinde, kaldıracın yüksek veya düşük olmasından ziyade, kaldıracın neden yüksek veya düşük olduğu ve bunun işletmenin geleceği üzerindeki etkisi önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu