Bilim

Bilim dalları ve Ataları Tam liste (2022)

Bilim dalları hakkında bilgiye sahipsiniz peki bilim dallarının mucitlerini hiç merak ettiniz mi? işte bilim dalları ve ataları ile ilgili tam liste.

Dört ana bilim dalı olmasına rağmen, her dal kimya, fizik, matematik, astronomi vb. gibi farklı çalışma alanlarını içeren çeşitli konulara ayrılmıştır. Bütün bu dalların içinde birçok farklı dal vardır. Bilimin ana dallarından bazıları ve ataları şu şekildedir.

Bilim dalları ve atalarının tam listesi

1. Zooloji – Aristoteles

Zooloji, hayvanların kökeni, gelişimi, kimliği, vücut yapısı, üremesi, sınıflandırılması ve işlevinin eksiksiz olarak incelendiği bilim dalıdır. Zoolojinin babası büyük Yunan filozofu Aristoteles’tir. Aristoteles ilk olarak Historia Animalium adlı kitabında organizmaları inceledi. Bu kitap 1551 yılında basılmıştır.

2. Genetik – G. J. Mendel

Genetik veya genetik, organizmaların kalıtım ve çeşitliliğinin incelendiği biyoloji dalıdır. Bu bilimin temel amacı kalıtım kalıplarını incelemektir. Bu süreci anlamaya çalışan modern genetik bilimi, 19. yüzyılın ortalarında Augustinus Masalı Gregor Mendel ‘in çalışmasıyla başladı. “Genetik” terimini ilk kullanan kişidir. Gregor John Mendel ‘in kalıtım araştırmalarındaki temel başarıları artık genetik altında toplanmaktadır.

3. Radyasyon Genetiği – H. J. Muller

Bir organizmanın genetik bilgisinin bir mutasyon üreterek değiştirildiği bir süreç. Doğada kendiliğinden oluşabilir veya mutajenlere maruz kalma sonucu oluşabilir. Bir bilim olarak mutasyon, 20. yüzyılın ilk yarısında Hermann Müller, Charlotte Orbach ve JM Robson tarafından yapılan çalışmalara dayalı olarak geliştirildi.

4. Modern Genetik – Bateson

William Bateson, canlı organizmaların sergilediği yapısal çeşitliliği sistematik olarak inceleyen ve biyolojik evrim mekanizmalarına ışık tutan bir İngiliz biyologdu. Modern genetiğin babasıdır.1894 tarihli Materyal for the Study of Variation adlı kitabı, genetiğe yeni bir yaklaşımın ilk kaynaklarından biriydi.

5. Modern Fizik – Andreas Visalius

Fizyoloji, anatomi veya anatomi canlı (hareketli veya taşınmaz) bir nesnenin diseksiyonunun, organlarının bileşiminin incelendiği bir biyoloji ve tıp dalıdır. Ancak belirli bir hayvanın veya bitkinin anatomisi incelendiğinde, buna özel fizyolojik çalışma denir. Andreas Vesalius, 16. yüzyıl anatomisti, doktoru ve en etkililerinden birinin yazarıydı. Vesalius genellikle modern insan anatomisinin kurucusu olarak anılır.

6. Kan Dolaşımı – William Harvey

Bu bilim dalında insan vücudundaki kan dolaşımı ile ilgili gerçekler incelenir.
William Harvey, kalp tarafından beyne ve vücudun geri kalanına pompalanan kanın sistemik dolaşımını ve özelliklerini tam olarak açıklayan ve ayrıntılı olarak açıklayan bir İngiliz doktordu.

7. Taksonomi – Carl Linnaeus

Genel olarak, organizmaların sınıflandırılmasına taksonomi veya taksonomi denirdi. Ancak günümüzde daha geniş anlamda kullanılmakta ve hayvanların sınıflandırılması da dahil olmak üzere çeşitli bilgi alanlarında kullanılmaktadır. Carl Linnaeus, modern iki terimli adlandırma kavramının temelini atan İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdu. Modern taksonominin babası ve modern ekolojinin öncülerinden biri olarak bilinir.

8 Tıp -Hipokrat

Tıp, tıp biliminin bir alanıdır. Bu alan sağlıksız bir insanı sağlıklı kılmakla ilgilidir. Bu ayette, sağlıksız bir kişinin hastalığı veya hastalığı incelenir, ardından hastalık teşhis edilir ve önlenmesi yapılır. Hipokrat veya Bucrates, antik Yunanistan’ın önde gelen bir bilginiydi. İnsan hastalıkları üzerine ilk risaleyi yazdığına inanılmaktadır. Tıbbın babası olarak da anılır.

9. Mutasyonizm – Hugo de Breeze

Bir bilim dalıdır. Bununla ilgili gerçekler incelenir.
Gen, kalıtımın temel fiziksel birimidir. Yani bunda genetik özelliklerimiz hakkında bilgimiz var. Bir genin DNA’sında kalıcı bir değişiklik olduğunda buna mutasyon denir. Hugo Marie de Vries, Hollandalı bir botanikçi ve ilk genetikçilerden biriydi. Esas olarak gen kavramını öne sürmesi, 1890’larda kalıtım yasalarını yeniden keşfetmesi, Gregor Mendel’in çalışmalarından habersiz olduğu, mutasyon terimini ve evrimin mutasyon teorisini ortaya koymasıyla tanınır.

10. Mikroskopi – Marcelo Malpizzi

Mikroskopi veya mikroskop veya mikroskopi, normal gözle görmek mümkün olmayan mikro ve mikroskobik organizmaların büyütülmüş olarak görebildiği bir bilim dalıdır. Temel amacı mikrobiyal dünyayı incelemektir. Bu bilim dalı esas olarak biyolojide kullanılır. Mikroskopi, hastalıkları kontrol etmek ve yeni ilaçlar keşfetmek için tüm dünyada kullanılmaktadır. Mikroskopinin üç popüler dalı optik, elektron ve taramalı sondalı mikroskopiyi içerir. Malpighi, mikroskop altında kırmızı kan hücrelerini gözlemleyen ilk insanlardan biriydi.

11. Bakteriyoloji – Robert Koch

Bakterileri inceleyen bilime bakteriyoloji denir.
Robert Koch, mikrobiyoloji alanında bir efsane olarak kabul edilir. Kolera, şarbon ve tüberküloz konusunda kapsamlı çalışmalar yaptı. Sonunda Koch, birçok hastalığa mikroorganizmaların neden olduğunu kanıtladı.

12. İmmünoloji – Edward Jenner

İmmünoloji, tüm canlıların bağışıklık sistemlerini inceleyen bir tıp bilimi dalıdır. Edward Jenner bir doktor ve çiçek aşısının mucidiydi. Jenner genellikle immünolojinin babası olarak adlandırılır.

13. Paleontoloji – Leonardo da Vinci

Paleontoloji, fosilleri kullanarak geçmiş yaşam formlarının incelenmesidir. Paleontolojinin bir örneği, dinozorları inceleyen jeoloji dalıdır. Bitki, hayvan ve diğer organizmaların fosilleriyle temsil edilen tarih öncesi veya jeolojik zamanda var olan yaşam formlarının incelenmesi. Leonardo da Vinci, İtalyan, büyük bir ressam, heykeltıraş, mimar, müzisyen, yetenekli makine mühendisi ve bilim adamıydı. Paleontolojinin babası olarak anılır.

14. Mikrobiyoloji – Louis Pasteur

Mikrobiyoloji, tek hücreli veya mikroskobik hücre grubu hayvanlar olan mikroorganizmaların incelenmesidir. Bunlar, mantarlar ve protistler gibi ökaryotları ve bakteri ve arkeler gibi prokaryotları içerir. Şimdiye kadar yeryüzündeki mikroorganizmaların belki de sadece yüzde birini inceledik. Mikroorganizmalar yaklaşık üç yüz yıl önce gözlemlenmiş olsa da mikrobiyoloji, zooloji veya bitki bilimi gibi diğer biyoloji dallarına kıyasla çok erken bir aşamadadır. Louis Pasteur, mikrobiyoloji biliminin babası olarak kabul edilen bir Fransız doktor ve bilim adamıydı.

15. Gerontoloji – Vladimir Kornychevsky

Gerontoloji veya geriatri ve geriatri, hayvanların, özellikle insan yaşlanmasının ve yaşlılığın sorunlarının incelenmesi ile ilgilidir. Vladimir Kornychevsky babası olarak bilinir.

16. Endokrinoloji – Thomas Edison

Endokrinoloji veya endokrinoloji, vücuttaki endokrin veya hormon üreten bezleri inceleyen tıp dalıdır. Üretilen hormonların incelenmesi de bu disiplinin bir parçasıdır. Thomas Edison, kurucusu olarak kabul edilir.

17. Modern Embriyoloji – Carl E von Ware

Embriyoloji, bir embriyo ve fetüsün oluşumu ve gelişiminin incelenmesidir. 19. yüzyılda mikroskobun yaygın kullanımından ve hücresel biyolojinin ortaya çıkmasından önce embriyoloji, tanımlayıcı ve karşılaştırmalı çalışmalara dayanıyordu. Carl E von Ware babası olarak kabul edilir.

18. Botanik – Theophrastus

Botanikte, bitki veya bitki örtüsü çalışması yapılır. Babası Theophrastus, Yunanistan ülkesinin ünlü bir filozofu ve doğa bilimciydi.

19. Bitki Patolojisi – A. J. uşak

Bitki patolojisi veya fitopatoloji kelimesi, kelimenin tam anlamıyla bitki hastalıklarının bilgisi anlamına gelen bitki, hastalık ve bilgi olmak üzere üç Yunanca kelimeden türetilmiştir. Bu, semptomların, nedenlerin, hastalıkların nedenlerinin, hastalık döngülerinin, hastalıklardan kaynaklanan hasarların ve kontrollerinin incelendiği biyoloji dalıdır. Aynı zamanda, Sir Edwin John Butler, İrlandalı bir mikolog ve bitki patoloğuydu.

20 Bitki fizyolojisi – Stephen Hales

Bitki fizyolojisi veya bitki fizyolojisi, bitki fizyolojisi ile ilgilenen botanik dalıdır. Özellikle Bitki fizyolojisi, bitkilerdeki farklı biyolojik aktivite türlerinin incelenmesidir. Bitki fizyolojisinin ilk çalışması Stephen Hales tarafından yapılmıştır. Bitki fizyolojisinin babası olarak adlandırılır.

21. Bakteriyofaj – Twartv Diheril

Bakterileri enfekte eden virüslere bakteriyofaj veya bakteriyofaj veya bakteriyofaj denir. Bunda biyoloji ile ilgili çalışma yapılmıştır. Twartv Diheril’in babası olduğu söyleniyor.

22. Öjeni – Francis Galton

Mendel yasaları ve kalıtım ilkeleri yardımıyla insanlığın gelecek nesillerinin durumunu iyileştirme ve yükseltme çalışmasına öjeni denir. Babası Sir Francis Galton’dur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu