Başabaş Noktası Nedir ve İşletmeler İçin Neden Önemlidir?

Başabaş Noktası, bir işletmenin ne kadar satış yapması gerektiğini belirleyen ve gelirlerin giderlere eşit olduğu bir noktadır. Yani, bir işletmenin üretim ve satış faaliyetlerindeki maliyetlerini karşılamak için ne kadar satış yapması gerektiğini ifade eder.

Başabaş Noktası, bir işletmenin kar elde etmeye başlamadan önceki minimum satış hedefini belirlemesine yardımcı olur. Bu nedenle, işletmelerin finansal performanslarını değerlendirmede önemli bir araçtır. Bu makalede, Başabaş Noktası’nın ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve işletmeler için neden önemli olduğu hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Başabaş Noktası Nedir?

Başabaş Noktası, bir işletmenin üretim faaliyetlerinden elde edeceği gelirin, aynı faaliyetler için ödenecek olan sabit ve değişken maliyetlerle eşit olduğu noktadır. Yani, bir işletmenin ne kadarlık bir satış yapması gerektiğini belirler.

Başabaş Noktası’nın hesaplanması, işletmenin kârlılığı, fiyatlandırma stratejileri ve üretim planlaması gibi konulara karar verirken önemlidir. Ayrıca, işletmelerin kar elde etmeye başlayabilmesi için gereken asgari satış hacmini belirleyerek, finansal yönetimlerinde de etkili bir rol oynar.

Başabaş Noktasının Kullanım Alanları

Başabaş noktası, işletmelerin farklı faaliyetlerinde kullanılan bir araçtır. Özellikle işletme planlaması, maliyet yönetimi, fiyatlandırma stratejileri ve karar verme süreçleri gibi alanlarda önemli bir rol oynamaktadır. Başabaş noktası hesaplamaları aşağıdaki alanlarda kullanılabilir:

 1. Yatırım Kararları: İşletmelerin, yatırım yapacakları projelerin başabaş noktalarını hesaplamaları, projenin kârlılığını ve geri dönüş süresini belirlemelerine yardımcı olur.
 2. Maliyet Yönetimi: Başabaş noktası hesaplamaları, işletmelerin maliyetlerini yönetmelerine yardımcı olur. İşletmeler, üretim maliyetlerini ve işletme maliyetlerini karşılamak için gerekli olan minimum satış hacmini belirleyebilirler.
 3. Fiyatlandırma Stratejileri: Başabaş noktası hesaplamaları, işletmelerin ürünlerini doğru bir şekilde fiyatlandırmalarına yardımcı olur. İşletmeler, ürünlerinin maliyetlerini hesaplayarak, minimum fiyatlandırma seviyesini belirleyebilirler.
 4. Karar Verme Süreçleri: Başabaş noktası hesaplamaları, işletmelerin çeşitli karar verme süreçlerinde kullanılan bir araçtır. İşletmeler, farklı senaryoları hesaplayarak, işletme faaliyetlerini optimize etmek için doğru kararları alabilirler.

Başabaş Noktasının Hesaplanma Yöntemleri

Başabaş noktasının hesaplanma yöntemleri arasında şunlar bulunur:

 1. Sabit maliyetlerin bulunması: İlk olarak, işletmenin sabit maliyetlerinin belirlenmesi gerekiyor. Sabit maliyetler, işletmenin üretim veya satış hacmini artırsa bile değişmeyen maliyetlerdir. Örnek olarak, kira giderleri, sigorta, personel giderleri, amortisman ve faiz giderleri verilebilir.
 2. Değişken maliyetlerin bulunması: İkinci olarak, işletmenin değişken maliyetlerinin belirlenmesi gerekiyor. Değişken maliyetler, işletmenin üretim veya satış hacmini artırsa artan maliyetlerdir. Örnek olarak, hammadde, işçilik, enerji ve üretim giderleri verilebilir.
 3. Fiyatların belirlenmesi: Ürün veya hizmetlerin satış fiyatlarının belirlenmesi gerekiyor.
 4. Başabaş noktasının hesaplanması: Başabaş noktası, formülle hesaplanabilir: Başabaş Noktası = Sabit maliyetler / (Birim satış fiyatı – Değişken maliyetler) Bu formülle işletmenin, sabit maliyetlerini, birim satış fiyatını ve değişken maliyetlerini bilmesi gerekiyor.
 5. Grafiksel olarak gösterilmesi: Başabaş noktası, işletmenin gelirleriyle maliyetlerinin eşitlendiği bir noktadır. Bu nedenle, işletmeler başabaş noktasını, gelir-maliyet grafiği üzerinde göstererek daha kolay anlayabilirler.

Başabaş Noktası Nasıl Hesaplanır?

Başabaş noktası, bir işletmenin kâr elde ettiği ve zarar ettiği satış miktarıdır. Bu noktanın hesaplanması, işletmenin finansal sağlığı, üretim stratejileri ve satış hedefleri konusunda karar verme sürecinde önemlidir. Başabaş noktası, işletmenin sabit maliyetlerini, birim başına değişken maliyetlerini ve birim başına satış fiyatlarını dikkate alarak hesaplanır.

Başabaş noktasının hesaplanması için kullanılan formül aşağıdaki gibidir:

Başabaş Noktası = Sabit Maliyetler / (Birim Başına Satış Fiyatı – Birim Başına Değişken Maliyet)

Bu formülde, sabit maliyetler, üretim sürecindeki tüm sabit giderleri ifade eder. Birim başına değişken maliyetler, her bir ürünün üretimi için değişken olarak değişebilen maliyetleri ifade eder. Birim başına satış fiyatı ise, her bir ürünün satış fiyatıdır.

Örneğin, bir işletmenin sabit maliyetleri 50.000 TL, birim başına değişken maliyetleri 10 TL ve birim başına satış fiyatı 20 TL ise, işletmenin başabaş noktası aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Başabaş Noktası = 50.000 TL / (20 TL – 10 TL) = 5.000 birim

Bu hesaplama, işletmenin 5.000 birimlik satış yapması durumunda, maliyetlerini karşıladığını ve kâr elde ettiğini göstermektedir. 5.000 birimden daha az satış yapması durumunda, işletme zarar ederken, 5.000 birimden daha fazla satış yapması durumunda ise kâr elde etme olasılığı artar.

Örneklerle başabaş noktasının hesaplanması

Örneğin bir işletme, 10 TL birim maliyetle üretim yapıyor ve ürünlerini 15 TL birim fiyattan satıyor. Ayrıca, sabit maliyetleri toplamda 20.000 TL olarak hesaplanıyor.

Bu durumda başabaş noktası aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

 • Başabaş Noktası = Sabit Maliyetler / (Birim Fiyat – Birim Maliyet)
 • Başabaş Noktası = 20.000 TL / (15 TL – 10 TL)
 • Başabaş Noktası = 4.000 birim

Yani, işletmenin en az 4.000 birim üretim yapması gerekiyor ki sabit maliyetlerini karşılayabilsin ve ne kâr ne de zarar etsin. Eğer işletme 4.000 birimden daha az üretim yaparsa, zarar eder; 4.000 birimden daha fazla üretim yaparsa kâr elde eder.

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Başabaş noktası ne demektir?

Başabaş noktası, bir işletmenin gelirleri ve giderleri arasındaki eşitlik noktasıdır. Yani, işletmenin ne kadar ürün veya hizmet satması gerektiğini belirlemek için kullanılan bir hesaplama yöntemidir.

Başabaş noktası neden önemlidir?

Başabaş noktası, işletme sahiplerine ürünlerini veya hizmetlerini kaç birim satmaları gerektiğini belirleme konusunda yardımcı olur. Bu, işletmelerin karlılıklarını arttırmak için gereken adımları belirlemelerine olanak tanır.

Başabaş noktası hesaplanırken nelere dikkat edilmelidir?

Başabaş noktası hesaplanırken, işletmenin sabit maliyetlerini, değişken maliyetlerini ve katkı marjını doğru bir şekilde hesaplamak önemlidir. Ayrıca, piyasa koşullarının ve müşteri talebinin değişebileceği unutulmamalıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu