Arz ve Talep Nedir?

Arz ve Talep temel ekonomik kavramlardır. İkisi, bir emtia, ürün veya kaynağın fiyatındaki değişikliklerin arz ve talebi nasıl etkilediğini açıklar. Talep ve arz insanlara, süreçlere ve teknolojiye bağlıdır. 

Talep Nedir?

Basitçe söylemek gerekirse, talep, tüketicinin bir mal veya hizmete yönelik arzusudur. Bu, tüketicilerin bir ürün veya hizmeti belirli bir fiyata satın almasıyla ilgilidir. Talep birkaç faktöre bağlı olarak artabilir veya azalabilir.

Talepteki değişimi anlamak için bir örneği ele alalım. 

  1. Bir otomobil şirketinin ünlü bir arabanın sınırlı sayıda lüks bir modelini piyasaya sürdüğünü varsayalım. Bulunabilirlik az olduğu ve popülerlik yüksek olduğu için bu araca olan talep artacaktır. Bu nedenle, tüketiciler bu arabayı teklif edilen fiyattan satın alacaklardır.

Talep Türleri

Talep iki türdür: Piyasa talebi ve toplam talep. 

  1. Pazar talebi, belirli bir sektördeki herkesin isteklerinin toplamıdır. Tüketicilerin belirli bir mal veya hizmet için belirli bir fiyat ödemeye istekli olmaları ile belirlenir. Talebin artmasıyla fiyatlar yükselecek ve fiyatların düşmesiyle talep azalacaktır.
  2. Toplam Talep/Etkin Talep/Yurtiçi Nihai Talep (DFD), bir ekonomide üretilen mallara yönelik toplam talebi tanımlayan bir mikroekonomi terimidir.

Talebi Etkileyen Faktörler

Aşağıdaki faktörler herhangi bir pazardaki talebi etkiler:

1. Ürünün fiyatı

Bir malın talebindeki dalgalanmanın en etkili nedenlerinden biri fiyatıdır. Fiyat çok yüksekse talep azalır, fiyatlar düşükse talep artar. Bu, bir tüketicinin karşılanabilirliğine dayanmaktadır. Ürünlerini satın alabilirlerse, ürün talep edilmeye devam edecektir. Bunu anlamak için talebin fiyat esnekliğini bilmeliyiz. 

Talebin fiyat esnekliği (TFE), talep edilen miktardaki yüzde değişimin fiyattaki yüzde değişime oranıdır. TFE, katsayısı birden küçükse, fiyat değişikliğinin talep edilen miktar üzerindeki etkisi daha az olur. Talebin fiyat esnekliği birden büyükse, fiyatlar talep edilen miktara göre daha fazladır.

2. Tüketicilerin Geliri

Bu da talebi etkileyen bir diğer önemli faktördür. Bir ekonomi, daha az kazanan bireylerin çoğunluğunu oluşturuyorsa, düşük maliyetli ürünler daha fazla talep görecektir. Bu, daha fazla insanın karşılayabileceği gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Böyle bir ekonomide ürünün fiyatları çok yükseldiğinde, talep otomatik olarak düşecektir. Bir ekonomide daha yüksek net değere sahip bireyler varsa, yüksek fiyatlı ürünler bile talep görmeye devam edecektir.

3. Alternatiflerin Mevcudiyeti

Herhangi bir mal veya hizmet, yalnızca kendi pazarına özgüyse aşırı talep görüyor. Piyasada alternatifler veya ikameler olduğunda, belirli bir ürüne olan talep ve dolayısıyla fiyatı düşecektir. Ancak bu, mevcut alternatiflerin fiyatlarına, kalitesine ve miktarına da bağlı olacaktır.

4. Tüketici Sayısı

Diyelim ki Hindistan’da; insanlar domuz eti ve sığır eti yemezler. Bu nedenle, Hindistan pazarında bu ürünlere olan talep her zaman düşük kalacaktır. Ancak Hintliler tercih ettiği için tavuk eti talebi artacaktır. Bu örnek, bir malın/hizmetin daha fazla tüketicisi varsa talebinin yüksek kalacağını gösterir. Daha az tüketicisi varsa, talep daha az kalacaktır. 

5. Tüketici Beklentisi

Borsada bu açıkça görülüyor. Alıcı, belirli bir hissenin fiyatlarında bir artış spekülasyonu yaparsa, onu satın alacaktır. Fiyatta bir düşüş spekülasyonu yaparlarsa, gelecekte satın almayı planlıyorlar. Bir başka gerçek hayat örneği, ülkede 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra Hindistan pazarlarının durumuyla ilgiliydi. İnsanlar mal kıtlığı bekliyordu, bu nedenle ev ürünleri o noktada büyük miktarlarda satıldı. Benzer şekilde, insanlar, indirim sezonunda fiyatının düşmesi beklenen belirli ürünleri satın almama eğilimindedir. Fiyat beklentisine bağlı olarak piyasada talep de dalgalanmaktadır. 

Arz Nedir?

Arz, bir satıcının piyasada belirli bir mal/hizmeti sağlama kabiliyetini veya istekliliğini temsil eder. Bunu sağlamak için şirketlerin özel bir lojistik ve tedarik zinciri departmanı vardır. Genel olarak arz, bir ürünün talebine ve fiyatına bağlıdır. Arzı anlamak için bazı örnekleri ele alalım:

  1. Ürün A piyasada yüksek talep görmektedir ve insanlar onu satın almak için her türlü bedeli ödemeye hazırdır. Bu, satıcıları daha yüksek kar elde edebilecekleri için daha fazla miktar tedarik etmeye motive edecektir.
  2. Domates üretimi için hava koşulları elverişsizdir. Bu, tüketiciler daha yüksek fiyatlar ödemeye razı olsalar bile, talep edilen domates miktarının arzını engelleyecektir.
  3. Ürün A, belirli bir pazarda düşük talep görüyor. Bu, şirketi o pazardaki ürün arzını azaltmaya zorlayacaktır.

Arz Türleri

Aşağıda 5 tür arz açıklanmıştır.

1. Pazar arzı

Üreticilerin belirli bir zaman diliminde teslim etmeye muktedir oldukları veya sunmaya istekli oldukları toplam mal/hizmet miktarıdır. Diyelim ki bir pazarda çok sayıda kaşmir satıcısı var. Belirli bir sezonda tedarik etmek mümkün olabilir. Diğerleri şimdilik eksik olabilir. Başka bir satıcı önümüzdeki hafta stokları alıyor. Bu bireysel arz eğrilerinin toplamı, piyasa arz eğrisini oluşturacaktır.

2. Kısa Süreli Arz

Kuruluşun sabit varlıklar üzerindeki sermaye harcamasına dayalı cari arzdır. Arzı karşılamak için firmalar, sabit maliyetlerini ortalama toplam üretim maliyetini en aza indirecek bir seviyeye ayarlamalıdır. Piyasa fiyatı, o ürünün maliyetinin minimum ortalama değişkeninin altına düştüğünde kuruluş üretimi durduracaktır.

3. Uzun Süreli Tedarik

Her girdinin değişken olduğu bir durumda mal arzını ifade eder. Uzun vadede örgüt sadece olağan kar elde edebilecek ve dolayısıyla sıfır ekonomik kar olacaktır. Bu, yeni firmaların pozitif ekonomik kar görürlerse girmelerine izin verir ve daha eski firmalar zarar görürlerse piyasadan çıkarlar. Bu giriş ve çıkışların ortalaması, pazardaki firma sayısını tutarlı tutacaktır.

Arzı Etkileyen Faktörler

Aşağıdaki faktörler bir ürünün tedarikini etkiler:

1. Ürün Fiyatları

Arz eğrisinde gösterildiği gibi, bir malın fiyatı arttığında arzı da artar. Tersine, emtia fiyatı düştüğünde arz otomatik olarak düşecektir. Çoğu işletme kar elde etmek için ürün ürettiğinden ve dolayısıyla daha yüksek fiyatlar onları arzı artırmaya motive ettiğinden, bu da anlaşılabilir bir durumdur.

2. Hammaddenin Bulunabilirliği

Bir restoranın soğan halkalarıyla ünlü olduğunu varsayalım. Ancak ekinlerin telef olması nedeniyle pazarda soğan sıkıntısı yaşanıyor. Bu nedenle soğan halkası arzı da düşecek. Ürünü üretmek için gerekli olan hammadde yetersiz ise, arz otomatik olarak azalacaktır. Yeterli hammadde varsa arz devam eder.  

3. Üreticinin Beklentileri

Ürün üreticisi, öngörülebilir gelecekte ürünlerinin fiyatlarının artacağına inanıyorsa, arzı sağlamak için üretimi artıracaktır. Benzer şekilde, üretici bir ürünün fiyatlarının ve talebinin düşeceğini tahmin ederse, ürünün arzını kısa kesecektir.

4. Girdi Maliyetleri

Bir üründe kullanılan bir veya birden fazla malzemenin fiyatlarının arttığını varsayalım. Bu, üreticiyi o ürünün tedarikini planlamaya zorlayacaktır. En kötü senaryoda, üretici o ürünün tedarikini durdurma kararı alabilir. 

Arz ve Talep Arasındaki İlişki

Aşağıdaki noktalar, bir pazardaki mal ve hizmetlerin arz ve talebi arasındaki ilişkiyi özetlemektedir:

  • Herhangi bir ürünün arzı arttığında o ürünün fiyatı düşecek ve düşük fiyatlar nedeniyle talep artacaktır.
  • Bir ürüne olan talep çok fazla ise piyasada arz az olacaktır. Bu da o ürünün fiyatını artıracaktır. Ancak fahiş fiyatlar ile insanlar bu kadar yüksek fiyatlar ödemek istemeyecekleri için talep düşecektir. Buna karşılık, o ürünü veya hizmeti satmak için fiyatın düşürülmesi gerekecektir.
  • Arz ve talebin dengede olması gerekiyor. Mal arzı, talep edilen miktar ile hemen hemen aynı olmalıdır.

Önerilen Kaynaklar:

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu